Aktivity prezidenta SZDP post thumbnail

Aktivity prezidenta SZDP

Prezident SZDP uskutečnil jednání na MŽP  na oddělení přehraničního pohybu odpadů a mezinárodní spolupráce ve věci skladování dovezené dřevní suroviny o co ho požádaly některé firmy – členové našeho [...]