Připomínka k návrhu normy post thumbnail

Připomínka k návrhu normy

13.8.2020 – Připomínky SZDP k návrhu ČS N 73 054O-2 ” Tepelná ochrana budov”   5.2.7 Pokud ve výjimečném případě není prokazatelně možné dosáhnout odpovídající požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, musí [...]