Zasedání post thumbnail

Zasedání

14.3.2022 – Zasedání Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů v ČR , jehož je SZDP členem se uskutečnilo dne 8.března 2022. Obsahem jednání bylo vyhodnotit současný stav v těžbě a [...]