Zasedání představenstva SZDP post thumbnail

Zasedání představenstva SZDP

7.6.2022 – Společné zasedání představenstva a DR SZDP, rozšířené a další členy SZDP se uskutečnilo 5.května 2022. Jeho obsahem bylo zanalýzovat současný stav v hospodaření s dřevní hmotou v [...]