Připomínka k návrhu normy post thumbnail

Připomínka k návrhu normy

13.8.2020 – Připomínky SZDP k návrhu ČS N 73 054O-2 ” Tepelná ochrana budov”   5.2.7 Pokud ve výjimečném případě není prokazatelně možné dosáhnout odpovídající požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, musí [...]

Jednání se zástupcem UZS post thumbnail

Jednání se zástupcem UZS

Dne 27.11. 2019 se sešli zástupci SZDP Ing. Tomáš Hrubec, prezident , Ing. Jitka Beránková, členka DR a Ing. Rudolf Kyncl, tajemník s výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Bc Vítkem Jáskem [...]