Zasedání představenstva SZDP post thumbnail

Zasedání představenstva SZDP

7.6.2022 – Společné zasedání představenstva a DR SZDP, rozšířené a další členy SZDP se uskutečnilo 5.května 2022. Jeho obsahem bylo zanalýzovat současný stav v hospodaření s dřevní hmotou v [...]

Vícepodlažní stavby post thumbnail

Vícepodlažní stavby

16.5.2022 – Debata o možnostech vícepodlažních dřevostaveb v ČR V Galerii Jaroslava Fragnera probíhala do poloviny března výstava White Arkitekter: A HEART OF WOOD. Jednalo se o první výstavu [...]

Zasedání post thumbnail

Zasedání

14.3.2022 – Zasedání Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů v ČR , jehož je SZDP členem se uskutečnilo dne 8.března 2022. Obsahem jednání bylo vyhodnotit současný stav v těžbě a [...]

Konstrukce z dubu post thumbnail

Konstrukce z dubu

21.10.2021 – Konstrukce z dubu i dalších listnatých dřevin s certifikátem Dosud nebylo možné získat certifikát na stavební řezivo z listnatých dřevin, a to z důvodů nejednotnosti evropské legislativy. Tento stav přinášel nemalé [...]

70 let činnosti VVÚD post thumbnail

70 let činnosti VVÚD

14.10.2021 – U příležitosti 70.výročí založení Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského se uskutečnilo dne 12.října 2021 přátelské setkání jeho partnerů. Byla zde zhodnocena sedm desítek let trvající tradice Výzkumného [...]