Konstrukce z dubu

21.10.2021 Konstrukce z dubu i dalších listnatých dřevin s certifikátem Dosud nebylo možné získat certifikát na stavební řezivo z listnatých dřevin, a to z důvodů nejednotnosti evropské legislativy. Tento stav přinášel nemalé problémy, [...]

70 let činnosti VVÚD post thumbnail

70 let činnosti VVÚD

(10/2021) U příležitosti 70.výročí založení Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského se uskutečnilo dne 12.října 2021 přátelské setkání jeho partnerů. Byla zde zhodnocena sedm desítek let trvající tradice Výzkumného a [...]

Připomínka k návrhu normy post thumbnail

Připomínka k návrhu normy

Připomínky SZDP k návrhu ČS N 73 054O-2 ” Tepelná ochrana budov”  13.8. 2020   5.2.7 Pokud ve výjimečném případě není prokazatelně možné dosáhnout odpovídající požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, musí [...]

Jednání se zástupcem UZS post thumbnail

Jednání se zástupcem UZS

Dne 27.11. 2019 se sešli zástupci SZDP Ing. Tomáš Hrubec, prezident , Ing. Jitka Beránková, členka DR a Ing. Rudolf Kyncl, tajemník s výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Bc Vítkem Jáskem [...]

Jednání představenstva post thumbnail

Jednání představenstva

Představenstvo SZDP se dne 11.9.2019 sešlo na svém zasedání jehož obsahem bylo zejména potvrdit přijetí sedmi nových členů SZDP z oboru výrobců srubů, dřevo- domů. Dále projednalo postup SZDP k MPO [...]

Tisková zpráva post thumbnail

Tisková zpráva

Tisková zpráva 18. 3. 2019, Praha Celosvětové zpřísnění certifikace uvolňování škodlivin z desek nezpůsobí v ČR problémy EPA/CARB certifikace desek na bázi dřeva přísněji od 22. března 2019 jen [...]

Aktivity prezidenta SZDP post thumbnail

Aktivity prezidenta SZDP

Prezident SZDP uskutečnil jednání na MŽP  na oddělení přehraničního pohybu odpadů a mezinárodní spolupráce ve věci skladování dovezené dřevní suroviny o co ho požádaly některé firmy – členové našeho [...]

Zasedání představenstva post thumbnail

Zasedání představenstva

V polovině měsíce září se uskutečnilo společné zasedání představenstva a DR Svazu na kterém bylo přijato ” Zaměření činnosti SZDP na rok 2019″ . Dále byly přijati dva nový [...]

Informace ze svazu – SZDP.cz post thumbnail

Informace ze svazu – SZDP.cz

 Ochrana osobních údajů  Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále [...]