Zasedání představenstva SZDP post thumbnail

Zasedání představenstva SZDP

7.6.2022 – Společné zasedání představenstva a DR SZDP, rozšířené a další členy SZDP se uskutečnilo 5.května 2022. Jeho obsahem bylo zanalýzovat současný stav v hospodaření s dřevní hmotou v [...]

Vícepodlažní stavby post thumbnail

Vícepodlažní stavby

16.5.2022 – Debata o možnostech vícepodlažních dřevostaveb v ČR V Galerii Jaroslava Fragnera probíhala do poloviny března výstava White Arkitekter: A HEART OF WOOD. Jednalo se o první výstavu [...]

Zasedání post thumbnail

Zasedání

14.3.2022 – Zasedání Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů v ČR , jehož je SZDP členem se uskutečnilo dne 8.března 2022. Obsahem jednání bylo vyhodnotit současný stav v těžbě a [...]

Konstrukce z dubu post thumbnail

Konstrukce z dubu

21.10.2021 – Konstrukce z dubu i dalších listnatých dřevin s certifikátem Dosud nebylo možné získat certifikát na stavební řezivo z listnatých dřevin, a to z důvodů nejednotnosti evropské legislativy. Tento stav přinášel nemalé [...]

70 let činnosti VVÚD post thumbnail

70 let činnosti VVÚD

14.10.2021 – U příležitosti 70.výročí založení Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského se uskutečnilo dne 12.října 2021 přátelské setkání jeho partnerů. Byla zde zhodnocena sedm desítek let trvající tradice Výzkumného [...]

Připomínka k návrhu normy post thumbnail

Připomínka k návrhu normy

13.8.2020 – Připomínky SZDP k návrhu ČS N 73 054O-2 ” Tepelná ochrana budov”   5.2.7 Pokud ve výjimečném případě není prokazatelně možné dosáhnout odpovídající požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, musí [...]

Jednání se zástupcem UZS post thumbnail

Jednání se zástupcem UZS

Dne 27.11. 2019 se sešli zástupci SZDP Ing. Tomáš Hrubec, prezident , Ing. Jitka Beránková, členka DR a Ing. Rudolf Kyncl, tajemník s výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Bc Vítkem Jáskem [...]

Jednání představenstva post thumbnail

Jednání představenstva

Představenstvo SZDP se dne 11.9.2019 sešlo na svém zasedání jehož obsahem bylo zejména potvrdit přijetí sedmi nových členů SZDP z oboru výrobců srubů, dřevo- domů. Dále projednalo postup SZDP k MPO [...]

Tisková zpráva post thumbnail

Tisková zpráva

Tisková zpráva 18. 3. 2019, Praha Celosvětové zpřísnění certifikace uvolňování škodlivin z desek nezpůsobí v ČR problémy EPA/CARB certifikace desek na bázi dřeva přísněji od 22. března 2019 jen [...]

Aktivity prezidenta SZDP post thumbnail

Aktivity prezidenta SZDP

Prezident SZDP uskutečnil jednání na MŽP  na oddělení přehraničního pohybu odpadů a mezinárodní spolupráce ve věci skladování dovezené dřevní suroviny o co ho požádaly některé firmy – členové našeho [...]