70 let činnosti VVÚD

Novinky 70 let činnosti VVÚD

14.10.2021 – U příležitosti 70.výročí založení Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského se uskutečnilo dne 12.října 2021 přátelské setkání jeho partnerů. Byla zde zhodnocena sedm desítek let trvající tradice Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského v rámci dřevozpracujícího průmyslu a ve stavebnictví. Za náš Svaz se tohoto setkání zúčastnil president ing. Tomáš Hrubec a ing. Robert Babuka , MBA, který také zde vystoupil k otázce současné situace s dřevní hmotou.