Jednání představenstva

SZDP.CZ Novinky Jednání představenstva

Představenstvo SZDP se dne 11.9.2019 sešlo na svém zasedání jehož obsahem bylo zejména potvrdit přijetí sedmi nových členů SZDP z oboru výrobců srubů, dřevo- domů. Dále projednalo postup SZDP k MPO a projednalo náměty na spolupráci s UZS. Projednalo informaci prezidenta ing. T.Hrubce o jeho jednání s víceprezidentem Hospodářské komory ČR img. Romanem Pomerem k otázce učňovského školství což bylo představenstvem vzato na vědomí.Představenstvo se  v souvislosti s přijetím nových členů zabývalo návrhem na novou organizační strukturu a odsouhlasilo vytvoření dvou sekcí a to sekci pro dřevoprůmysl a sekci pro sruby – roubenky.