Jednání se zástupcem UZS

SZDP.CZ Novinky Jednání se zástupcem UZS

Dne 27.11. 2019 se sešli zástupci SZDP Ing. Tomáš Hrubec, prezident , Ing. Jitka Beránková, členka DR a Ing. Rudolf Kyncl, tajemník s výkonným ředitelem Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Bc Vítkem Jáskem k projednání  začlenění nového sektoru činnosti SZDP do struktur UZS. Byl dohonut společný postup, při prezentování námětů SZDP v oblasti výroby srubů a s ní související legislativou. Byla dohodnuta pracovní skupina UZS k této tematice a společný harmonogram její činnosti.