Konstrukce z dubu

Novinky Konstrukce z dubu

21.10.2021 – Konstrukce z dubu i dalších listnatých dřevin s certifikátem

Dosud nebylo možné získat certifikát na stavební řezivo z listnatých dřevin, a to z důvodů nejednotnosti evropské legislativy. Tento stav přinášel nemalé problémy, neboť využití nejkvalitnějšího stavebního materiálu tím bylo velice omezeno.

Dřevařský ústav se proto chopil iniciativy a vyvinul certifikační schéma, které umožňuje certifikovat listnaté stavební řezivo v plném rozsahu. Pro vizuální třídění se využívá německých norem DIN. Současně s certifikací nabízí ústav zájemcům také individuální proškolení třídičů, které je pro vizuální přiřazení tříd pevnosti nezbytné.

Dřevařský ústav je nezávislá certifikační instituce, která poskytuje odborné služby v oblastech posuzování shody pro uvádění výrobků na trh, odborného dohledu, zkušebnictví, inspekcí, certifikace, znalectví a vzdělávání.

Kontakt: M. Michálková, michalkova@vvud.cz, www.drevarskyustav.cz