Tisková zpráva

SZDP.CZ Novinky Tisková zpráva

Tisková zpráva 18. 3. 2019, Praha Celosvětové zpřísnění certifikace uvolňování škodlivin z desek nezpůsobí v ČR problémy EPA/CARB certifikace desek na bázi dřeva přísněji od 22. března 2019 jen u pěti evropských akreditačních orgánů Po radikálním zpřísnění podmínek pro certifikaci desek na bázi dřeva v oblasti uvolňování těkavých látek (např. formaldehydu), došlo také k výrazné redukci počtu institucí, které jsou oprávněny tyto certifikáty producentům vydávat. Ačkoliv jsou z celé Evropy akreditační orgány pouze v pěti zemích (Česko, Itálie, Německo, Polsko, Španělsko), dobrou zprávou pro tuzemské výrobce a obchodníky je, že Dřevařský ústav v Praze (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p.) je jediným schváleným certifikačním orgánem v ČR. Certifikaci, kterou využívají i nadnárodní řetězce typu IKEA, celosvětově řídí instituce EPA (US Environmental Protection Agency) a CARB (California Air Resources Board). Ty přikročily k razantní změně podmínek, které začnou plošně platit ode dne 22. března 2019. Dopadem těchto změn je především výrazné zvýšení požadavků na jednotlivé certifikační autority a také větší provázanost na národní akreditační orgány. Cílem je dosažení souladu s americkou legislativou a celkové posílení důvěry v certifikační systém, jehož primárním cílem je ochrana zdraví spotřebitelů (např. nábytku). Dřevařský ústav dokázal mezi prvními v součinnosti s ČIA (Český institut pro akreditaci) naplnit zpřísněná kritéria a uplatňuje u výrobců nové certifikační postupy v plném rozsahu nejen pro EU, ale i pro celý svět. Do uvedených oblastí certifikací spadají producenti a obchodníci všech druhů výrobků z desek na bázi dřeva (např. z dřevotřísky, překližky, MDF, HDF desek), kteří musí při uvádění výrobků na trh doložit certifikát o splnění limitů uvolňování škodlivin. Pro CARB certifikaci se jedná o dodržení standardů Airborne Toxic Control Measure (ATCM) – FRO 93120, u EPA certifikace dodržení Toxic Substances Control Act (TSCA) Title VI – 40 CFR Part 770. Více na www.drevarskyustav.cz. O společnosti Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.) Dřevařský ústav (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.), nezávislá certifikační instituce, se již od roku 1951 věnuje činnostem, které jsou nezbytné pro zaručení kvality výrobků ze dřeva nebo na bázi dřeva v oblastech certifikace a zkušebnictví, diagnostika a ověřování kvality budov, analýza a návrh ochrany dřeva. Pro stavitele a majitele dřevostaveb přichází s novou službou, nezávislou kontrolou kvality výstavby, certifikátem Kvalitní stavba. Výrobcům oken nabízí ověření kvality produktů, certifikát Kvalitní okno. www.drevarskyustav.cz Pro více informací k tiskové zprávě kontaktujte: Ing. Ivana Duchoňová Marketingové poradenství E-mail: ivana.duchon@gmail.com Tel. +420 727 822 795 www.linkedin.com/in/duchonova