Zasedání

Novinky Zasedání

14.3.2022 – Zasedání Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů v ČR , jehož je SZDP členem se uskutečnilo dne 8.března 2022. Obsahem jednání bylo vyhodnotit současný stav v těžbě a pořezu dřevní hmoty v ČR. Bylo konstatováno, že situace v lesnictví je už 2 roky nestabilní, zejména v důsledku nedostatku pracovníků, což se může ještě prohloubit v důsledku situace na Ukrajině. Přesto většina zpracovatelů dřevní hmoty je dostatečně zásobena kulatinou a může pracovat na plný výkon. Konflikt na Ukrajině však zásadně ovlivní nejen obchodní vztahy, ale změní i globální finanční toky a v globální ekonomice dojde k rozdělování zájmů vlivů