Zasedání představenstva SZDP

Novinky Zasedání představenstva SZDP

7.6.2022 – Společné zasedání představenstva a DR SZDP, rozšířené a další členy SZDP se uskutečnilo 5.května 2022. Jeho obsahem bylo zanalýzovat současný stav v hospodaření s dřevní hmotou v ČR, jak na trh se dřevem působí situace na Ukrajině a jaký je výhled pro rok 2023. Současně zasedání schválilo hospodaření Svazu v r. 2021