Valná hromada Svazu zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
na svém jednání dne 31. března 2010 v Praze

I. schválila:

zprávu o činnosti za období duben 2009 až březen 2010 a hospodaření Svazu v roce 2009 

návrh rozpočtu a finančního zabezpečení na rok 2010 

návrh programu činnosti na období duben 2010 až březen 2011 

členský příspěvek:

u řádných členů členský příspěvek na rok 2010 ve výši 150,- Kč na jednoho zaměstnance dle přepočteného stavu k 31. 1. 2010, nejméně však 7 000,- Kč za organizaci

u přidružených členů členský příspěvek na rok 2010 ve výši 100,- Kč na jednoho zaměstnance dle přepočteného stavu k 31. 1. 2010, nejméně však 6 000,- Kč za organizaci

II. zvolila:

představenstvo ve složení: 

František Černý – vicepresident
Tomáš Hrubec – president
Pavel Kříž
Zbyšek Kulhánek
Jiří Majer
Martin Mašek
Pavla Polášková – vicepresident
Jan Rudolf
Radim Strava
Vladislav Šarudi
Pavel Urbanl dozorčí radu ve složení:
Bohuslav Roll
Miroslav Troják
Pavel Valenta 

III. uložila: 

a) členům

zaslat do 30. 4. 2010 sekretariátu Svazu opravu informace o firmě, uvedené v Knize členů, v případě, že došlo ke změně 

po obdržení faktury na úhradu členského příspěvku provést úhradu do stanoveného dne splatnosti 

b) představenstvu

zaslat členským organizacím do 31. 5. 2010 usnesení valné hromady včetně případných změn v Knize členů 

zahrnout řešení připomínek z valné hromady do plánu činnosti na období duben 2010 až březen 2011 

těm členským organizacím, které nesplní svou povinnost zaplatit roční členský příspěvek, danou rozhodnutím valné hromady, odmítnout naplnění jejich práv ve smyslu § 9, odst. b) – e) Statutu Svazu.