Informace o EU fondech 

http://www.strukturalni-fondy.cz/ 
http://www.esfcr.cz/ 
http://www.edotace.cz/ 
http://dotacnivestnik.ihned.cz/ 
http://www.ficfic.cz/cs/dotace-z-eu/ 
http://dotace-eu.mesec.cz/ 
http://www.nvf.cz/ Národní vzdělávací fond 
http://www.strukturalnifondy.info/ 
http://cygni.risy.cz/ Regionální informační servis (dle krajů, databáze dotací) 

Informace o EU 

http://www.europa.eu.int/ 
http://www.euractiv.cz/ 
http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
http://www.cebre.cz/ 
http://www.euroskop.cz/ 
http://rozcestnik.euroskop.cz/ 
http://www.businessinfo.cz/ 
http://www.europedirect.cz/ 
http://www.naseevropa.cz/ 

Řídící orgány 

http://www.statnisprava.cz/ 

Ministerstva 

http://www.mpsv.cz/ 
http://www.mze.cz/ 
http://www.mmr.cz/ 
http://www.mpo.cz/ 
http://www.env.cz/ 
http://www.mfcr.cz/ 
http://www.mdcr.cz/ 

Kraje 

http://www.praha-mesto.cz/ Praha EU JPD 
http://www.kraj-jihocesky.cz/ 
http://www.kr-jihomoravsky.cz/ 
http://www.kr-karlovarsky.cz/ 
http://www.kr-vysocina.cz/ 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/ 
http://www.kraj-lbc.cz/ 
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/ 
http://www.kr-olomoucky.cz/ 
http://www.pardubickykraj.cz/ 
http://www.kr-plzensky.cz/ 
http://www.kr-stredocesky.cz/ 
http://www.kr-ustecky.cz/ 
http://www.kr-zlinsky.cz/ 

NUTS 2 

http://www.nuts2strednimorava.cz/ 
http://www.nuts2moravskoslezsko.cz/ 
http://www.jihovychod.cz/ 
http://www.nuts2jihozapad.cz/ 

Zprostředkující subjekty 

http://www.czechtrade.cz/ CzechTrade 
http://www.sfzp.cz/cs/ Státní fond životního prostředí 
https://www.szif.cz/ Státní zemědělský intervenční fond 
http://www.mdcr.cz/ Ministerstvo dopravy ČR 
http://www.msmt.cz/ 
http://www.nros.cz/ Nadace rozvoje občanské společnosti 
http://www.ceacr.cz/ Česká energetická agentura 
http://www.cmzrb.cz/ Českomoravská záruční a rozvojová banka 
http://www.crr.cz/ Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) 

Monitoring 

http://mssfwww.mmr.cz/ 
http://www.bankwatch.org/ 

Různé 

http://www.navlastninohy.cz/ 
http://www.epusa.cz/ Elektronický portál územních samospráv 
http://www.cpkp.cz/ Zapojování veřejnosti, rozvoj komunit 

Zahraniční 

http://www.eapn.org/