Společné zasedání se uskutečnilo 5.května 2022 a jeho hlavním bodem bylo zmapování trhu se dřevem v současném období a výhled pro r. 2023. Dále schválilo hospodaření Svazu v r. 2021.