SZDP 15. března 2023 17:03

Budoucnost zpracování dřeva je SZDP. Přidejte se!

SZDP (Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu) na základě dlouholetého vývoje oboru zpracování dřeva v ČR realizuje kroky vedoucí ke stabilizaci firem a růstu tuzemské spotřeby dřeva s omezováním, až konečným zastavením jeho exportu. Výsledkem vývoje oboru je jedna z nejnižších vytvořených hodnot na 1 m3 vytěženého dříví. Navíc současná prohlubující se krize, inflace a klesající poptávka ohrožují budoucí existenci firem.

ČR je již 10 let největším exportérem dříví v Evropě

Česká republika je už 10 let největším exportérem surového dříví v Evropě. V přepočtu na objem vytěženého dříví patří mezi největší světové exportéry při nepoměrně nižších těžbách. Toto dříví nepřináší žádnou přidanou hodnotu.Společensky je to extrém, který v moderní společnosti nemá co dělat.

Český trh trpí, ovšem export je vysoký

V současnosti, po vytěžení kůrovcového dříví, dojde ke snížení dodávek na tuzemský trh, ale export zůstane nadále vysoký. To je způsobeno zejména tím, že v Rakousku mají o 30 % více zpracovatelských kapacit, než mají vlastního dříví.

Rakousko se totiž jako stát, a hlavně jako konkurent ve výrobě řeziva a dalších výrobků, snaží maximálně využívat všech dostupných nástrojů na snižování celkových nákladů a zvyšování hodnoty. Včetně toho, že v ČR působí několik velkých rakouských firem ve zpracování dřeva, zatímco v Rakousku není z ČR žádná podobná investice.

Žádná samostatná česká firma nemá možnosti tomuto konkurenčnímu tlaku čelit osamoceně. Existují však metody a nástroje umožňující dostat české dřevozpracující firmy na stejnou úroveň konkurenceschopnosti jako v Německu či Rakousku.

Ovlivněte i vy další vývoj oboru!

Pokud jste majitel firmy a chcete mít pod kontrolou další vývoj, vstupte do SZDP a dostanete možnost účastnit projektů na podporu následujících cílů:

  • Garanční systém eliminace rizik v nákupu dříví
  • Oborové politiky založené na zvyšování přidané hodnoty a regionálně bilančním přístupu
  • Oborový informační portál – servis zákazníkům firem SZDP
  • Aktivní spolupráce s vlastníky lesů – společný program rozvoje

Čelíme stejným hrozbám

Všechny firmy ve zpracování dřeva čelí stejným hrozbám. Provozní problémy zvládají firmy zcela samostatně a složitý vývoj v ČR od roku 1989 ukázal, že majitelé firem jsou lidé na svém místě.

Obor však jako celek nemá žádné nástroje, jak zajistit další rozvoj. Místo toho se zde prosazují státní politiky, které nejsou ve prospěch tuzemských zpracovatelů. Je nutné rychle vytvořit podmínky pro eliminaci dalšího pokračování státních politik, které ohrožují rozvoj dřevozpracujícího průmyslu.

Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu je jedna z nejstarších oborových organizací zastupující zájmy firem nad lesem a dřevem. Už v roce 2011 SZDP přinesl návrh na změnu politiky hospodaření v lesích a aktivně prosazoval v následujících letech omezování exportu surového dříví na jednáních pracovních skupin MZe, MPO a na půdě Rady pro hospodářskou a sociální dohodu ČR (Tripartita) se začleněním těchto návrhů do strategických transformačních záměrů vlády.

Díky aktivitě SZDP si politici začali uvědomovat nesmyslnost exportu surového dříví.

Nyní je na řadě přimět je k podpoře rozvoje zpracování dřeva v ČR ve prospěch firem a lidí v ČR. Přidejte se k těmto aktivitám!

Přidej názor/komentář

SZDPportál

SZDP tradičně na straně českých dřevařů a lidí fandících dřevu a lesu

© SZDP.CZ. All Rights Reserved. Design APICON, s.r.o.