Lesnictví 4. dubna 2023 11:04

Státní podnik LČR krok správným směrem

Státní podnik Lesy ČR plní politické zadání vlády o podpoře dřevařského průmyslu a alokuje pro tuzemské zpracovatele v režimu přímého prodeje 2,1 mil. m3 z celkového plánovaného objemu těžeb ve výši 8,5 mil. m3.

Celkem se tento objem rozdělí mezi cca 200 zájemců podle poměrového klíče dle objemu zpracování.

Je to krok správným směrem a doufejme, že postupně se objem takto řízených kontraktů bude rozšiřovat do převažující podoby ochodních vztahů. Zprostředkovací role obchodních firem má svůj význam ve specifických případech, ale v dodávkách tuzemským zpracovatelům, mohou všichni vlasntíci lesa použít stejný model. Bude to levnější a stabilnější cesta k podpoře tuzemského zpracování. Včetně rozvoje směrem k okamžité cenové odezvě, která umožní předcházet extrémním cenovým výkyvům, vyskytujících se v komplexních zakázkách a kontraktech dlouhodobého charakteru, bez možnosti dynamického cenového vývoje.Cenové extrémy způsobují vážné problémy s plánováním a řízením obchodu v dřevozpracujícíh firmách. To se v konečném důsledku může stát hlavním problémem budoucích možností vlastníků lesa dosahovat dobrého zpeněžení.

SZDP prosazuje a podporuje systém obchodu dřívím, který eliminuje rizika vlastníků lesů a zpracovatelů dříví. Regionálně bilanční princip umožńuje vemi jednoduchým způsobem odhalit slabá místa současného obchodního toku dříví.

Zapojte se do společné snahy zlepšit pozici lesnicko dřevařského oboru  Registrace nového člena SZDP

Přidej názor/komentář

SZDPportál

SZDP tradičně na straně českých dřevařů a lidí fandících dřevu a lesu

© SZDP.CZ. All Rights Reserved. Design APICON, s.r.o.