Aktuality 11. května 2023 8:58

Ani Stora Enso to nezvládá

Po letech restrukturalizace a transformace na zelenou budoucnost se ani ve Stoře Enso nejsou schopni vypořádat se zeměnou na globálních trzích. Evropa zůstala bez možnosti expanze a bude muset zcela přebudovat své materiálové, informační a finanční toky.

Tržby Stora Enso jsou za první čtvrletí roku 2023 nižší o 150 mil. EUR proti 4Q 2022 a klesly pod úroveň 1Q 2022. Provozní zisk klesl  meziročně o 53%.

Vysoké ceny prodejů nemají šanci zmírnit pokračující růst variabilních nákladů.  Zejména z růstu cen energii, chemikálii, dopravy a růstu fixních nákladů z infrastruktury podnikání, kterou je nutné udržovat na vysoké úrovni.

Stora Enso však má integrované řízení, logistiku a distribuci a společný vývoj a výzkum v rámci široké spolupráce firem a institucí. Tedy to co schází v ČR pro autonomní rozvoj společných komeptemcí nutných pro rozvoj firem v lesnicko dřevařském oboru. Kdo lépe zvládne narůstající krizi? Samostatná nebo spolupracující firma sdílející a společně řešíci globální rizika?

SZDP v tom má jasno. Přidejte se k nám a společně připravíme reálnou hospodářdskou podporu rozvoje lesů a zpracování dřeva.

 

Přidej názor/komentář

SZDPportál

SZDP tradičně na straně českých dřevařů a lidí fandících dřevu a lesu

© SZDP.CZ. All Rights Reserved. Design APICON, s.r.o.